IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2019

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 31.01.2019 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 15.02.2019 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr 1/2019 IRiESD.