Taryfa dla ciepła

 

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 31 stycznia 2018 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 marca 2018 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 marca 2018 r.

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 29 kwietnia 2016 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 czerwca 2016 r.

Decyzja i taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 czerwca 2016 r.