Akredytowane laboratorium badawcze

EC Mielec posiada akredytowane laboratorium badawcze, które może świadczyć usługi na zewnątrz w zakresie:

Analizy wody:

 • pH
 • przewodność
 • twardość całkowita
 • twardość wapniowa
 • chlorki
 • krzemionka
 • ortofosforany
 • żelazo ogólne

 

Analizy węgla:

 • wartość opałowa
 • ciepło spalania
 • części palne
 • części lotne
 • popiół
 • wilgoć całkowita
 • siarka

 

Analizy żużla paleniskowego:

 • oznaczanie części palnych