Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • produkcja ciepła,
 • przesył i dystrybucja ciepła,
 • obrót i dystrybucja energii elektrycznej
 • działalność remontowa,
 • działalność pozaprodukcyjna na rzecz Spółki,
 • działalność usługowa.


W związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

 • Koncesja na wytwarzanie ciepła w okresie do 15 listopada 2018 roku wydana decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/505-ZTO-B/1334/W/OKR/2012/UJN,
 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w okresie do 15 grudnia 2020 roku wydana decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/96-ZTO-B/1334/W70KR/2012/UJN,
 • Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej w okresie do 24 listopada 2018 roku wydana decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/81A/1334/W70KR/2012/UJN,
 • Koncesja na obrót energią elektryczną w okresie do 24 listopada 2018 roku wydana decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/526B/1334/W/OKR/2012/UJN,
 • Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 marca 2019 roku wydana decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/797-ZTO-A/1334/W7OKR/2012/UJN.

 

Decyzja o wyznaczeniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-30(21)/2012/1334/KF, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 listopada 2018 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy – Prawo energetyczne.

Decyzja o wyznaczeniu OSDn - dokument PDF