IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2019

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 31.01.2019 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 15.02.2019 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr 1/2019 IRiESD.

Nowa taryfa dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 88/2015 z dnia 31-07-2015 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013, poz. 1200) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Taryfa Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF z dnia 30 lipca 2015 r.

Pobierz dokument w formacie PDF