Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

W zakresie energii elektrycznej aktualna oferta Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. obejmuje:

Dostawy energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu do firmy dystrybucyjnej Euro-Energetyka Sp. z o.o. działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec oraz dla odbiorców końcowych przyłączonych do własnej sieci dystrybucyjnej.
Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zewnętrznych na zasadzie swobodnego wyboru dostawcy energii (TPA)

 

W związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

  • wytwarzanie energii elektrycznej w okresie do 15 grudnia 2020 roku wydanej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/96-ZTO-B/1334/W70KR/2012/UJN,
  • dystrybucję energii elektrycznej w okresie do 24 listopada 2018 roku wydanej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/81A/1334/W70KR/2012/UJN,
  • obrót energią elektryczną w okresie do 24 listopada 2018 roku wydanej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/526B/1334/W/OKR/2012/UJN,