Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

Oferujemy całoroczne dostawy ciepła wytwarzanego w skojarzeniu dla następujących grup odbiorców:

  • odbiorcy przyłączeni do sieci MPEC Mielec
  • odbiorcy działający w obszarze SSE „Euro-Park” Mielec,
  • odbiorcy działający w obszarze „Mieleckiego Parku Przemysłowego”,
  • gospodarstw ogrodniczych,

 

Jako producent w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa URE Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

  • wytwarzanie ciepła w okresie do 15 listopada 2018 roku wydanej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/505-ZTO-B/1334/W/OKR/2012/UJN,
  • przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 marca 2019 roku wydanej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/797-ZTO-A/1334/W7OKR/2012/UJN,