Zgodnie z art. 11t. ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 wraz z późniejszymi zmianami) Odbiorca końcowy przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV może zwrócić się z wnioskiem do Operatora Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu jest urządzeniem elektronicznym mierzącym pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada możliwość odczytu wskazań w sposób zdalny, bez konieczności wizyty kontrolerów poboru energii w miejscu instalacji licznika.

Koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu wynosi 310,00 zł netto tj. 381,30 brutto.

Licznik zdalnego odczytu zostanie zainstalowany w terminie do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to Odbiorcy końcowego.

Zgłoszenia tego można dokonać listownie lub bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa, jak również przesyłając informację na adres poczty elektroniczne ebok(a)ec.mielec.pl.