Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

W zakresie energii elektrycznej aktualna oferta Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. obejmuje:

Dostawy energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu do firmy dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o. działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec oraz dla odbiorców końcowych przyłączonych do własnej sieci dystrybucyjnej.
Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zewnętrznych na zasadzie swobodnego wyboru dostawcy energii (TPA)

 

W związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

  • Koncesja nr WEE/96/1334/N/1/2/2000/MS na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r.
  • Koncesja nr DEE/81/1334/W/OKR/2008/MG na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r.
  • Koncesja nr OEE/526/1334/W/OKR/2008/MG na obrót energią elektryczną na okres do 31 grudnia 2030 r.