Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zmiana taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 marca 2024 r., znak pisma OKR.4211.6.2024.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Zmiana taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 5/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20 listopada 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 21 grudnia 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 2 stycznia 2024 r. Kartę Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 4/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 19 października 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 19 listopada 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 listopada 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 21 grudnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 19 listopada 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 3/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 września 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 września 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 2/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 30 czerwca 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 31 lipca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 2/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 sierpnia 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Nowa taryfa dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.8.2023.EŚ zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 306 (4123) z dnia 4 sierpnia 2023 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z późn. zm.) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Zarząd Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania od dnia 1 września 2023 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 31 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe