TRWAJĄ ANALIZY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM DEKARBONIZACJI

EC Mielec prowadzi zapowiadane analizy związane z alternatywnymi wobec węgla źródłami ciepła dla Mielca. Wdrożenie programu dekarbonizacji jest niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy.

Do Urzędu Miasta został złożony wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dla jednego z wariantywnych źródeł branych pod uwagę, tj. instalacji produkującej energię z paliwa na bazie odpadów nienadających się do recyklingu. – Procedura ta jest wyłącznie elementem analiz formalno-prawnych, środowiskowych i nie należy jej utożsamiać z podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji w sprawie inwestycji. Ponad 10 lat temu spółka posiadała wydaną decyzję środowiskową na tego typu inwestycję. Ostatecznie jednak nie rozpoczęto realizacji projektu – mówi Marek Mirosz, Członek Zarządu EC Mielec.

Wiążące decyzje w sprawie programu dekarbonizacji zapadną w II kwartale 2025 roku. Do tego czasu trwać będą analizy finansowe, środowiskowe, formalno-prawne związane m.in. z wykorzystaniem silników gazowych, biomasy, geotermii, RDF-u czy miksu paliw.

– Określone rozwiązania będą przedmiotem konsultacji. Jednak już na etapie analiz, do tworzenia programu dekarbonizacji chcemy zaprosić przedstawicieli urzędu miasta, dystrybutora ciepła, strony społecznej, kluczowych odbiorców ciepła w Mielcu. Z inicjatywą powołania takiego zespołu zwróciliśmy się kilkukrotnie do władz Mielca na przełomie kwietnia i maja 2024 roku. Jednocześnie dla podkreślenia otwartości na merytoryczny, konstruktywny dialog  w celu wdrożenia niezbędnego procesu dekarbonizacji, w maju br. zawiesiliśmy postępowanie środowiskowe.– mówi Marek Mirosz.

Dekarbonizacja jest ważnym wyzwaniem dla miasta i elektrociepłowni. Ze względu na obowiązujące przepisy, do 2030 roku EC musi ograniczyć emisję do powietrza o niemal 70%. W przeciwnym razie spółce grożą kary finansowe i zamknięcie zakładu. Odejście od węgla jest niezbędne także dla zachowania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego przez miejską sieć. Jego utrata już w 2028 roku skutkować będzie zakazem przyłączania się do sieci ciepłowniczej oraz brakiem możliwości pozyskiwania środków finansowych przez miasto na modernizację i rozbudowę sieci.

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 21 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd.mielec@ec-remondis.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2024

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 7 maja 2024 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 7 czerwca 2024 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 11 czerwca 2024 r. Kartę Aktualizacji nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 7 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd.mielec@ec-remondis.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zmiana taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 marca 2024 r., znak pisma OKR.4211.6.2024.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Zmiana taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 5/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20 listopada 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 21 grudnia 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 2 stycznia 2024 r. Kartę Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 4/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 19 października 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 19 listopada 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 listopada 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 21 grudnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 19 listopada 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 3/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 września 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 września 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe