Energia elektryczna

Dostawy energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu do przedsiębiorstwa dystrybucyjnego oraz odbiorców końcowych przyłączonych do własnej sieci dystrybucyjnej. Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zewnętrznych na zasadzie swobodnego wyboru dostawcy energii (TPA).

Ciepło

Całoroczne dostawy ciepła wytwarzanego w skojarzeniu do odbiorców przyłączonych do sieci MPEC Mielec, działających w obszarze SSE "Euro-Park" Mielec, "Mieleckiego Parku Przemysłowego", a także do gospodarstw ogrodniczych.

Usługi

Oferujemy nadzór nad węzłami cieplnymi i instalacjami wewnętrznymi c.o. odbiorców ciepła w SSE "Euro-Park" Mielec. Remonty i konserwacje węzłów cieplnych i instalacji c.o., usługi laboratoryjne, wykonawstwo sieci ciepłowniczych, doradztwo techniczne, sprzedaż żużla paleniskowego i kondensatu.

Ochrona środowiska

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. od momentu założenia przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Dowodem tego jest szereg inwestycji proekologicznych poczyniony na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, które przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i wzrostu efektywności wytwarzania energii.

Czytaj więcej

O Spółce

Elektrociepłownia Mielec to od wielu lat niezawodny wytwórca i dostawca ciepła oraz energii elektrycznej dla miasta Mielca i miejscowych podmiotów gospodarczych. Spółka działa na terenie i w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Adres

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Tel.: +48 177887750
Fax: +48 177887271