Sprzedaż żużla paleniskowego

EC Mielec posiada w sprzedaży żużel paleniskowy w cenie 5,00 zł + 23% VAT za tonę.

Żużel jest regularnie badany przez AGH w Krakowie na zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych .
Powyższe analizy dopuszczają żużel do produkcji materiałów budowlanych stosowanych w budynkach na pobyt ludzi, poza tym żużel może być użyty do:

  • rekultywacji terenów,
  • budowy dróg,
  • innych celów gospodarczych.

Protokół pomiarów koncentracji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych żużla paleniskowego, dopuszczający stosowanie tego materiału do produkcji materiałów budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych dla ludzi.

Protokół pomiarów w formacie PDF