Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 7 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd.mielec@ec-remondis.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Dokument wyjaśniający • Formularz zgłaszania uwag

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 5/2023

Obowiązuje od 2 stycznia 2024 r.

Karta aktualizacji nr 5/2023 IRiESD IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 2 stycznia 2024 r.

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20 listopada 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 21 grudnia 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 5/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z procesu konsultacji IRiESD

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 4/2023

Obowiązuje od 30 listopada 2023

• Karta aktualizacji nr 4/2023 IRiESD • IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 30 listopada 2023 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 19 października 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 19 listopada 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 4/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport z procesu konsultacji IRiESD

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 21 grudnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Dokument wyjaśniający • Formularz zgłaszania uwag

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 19 listopada 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Dokument wyjaśniający • Formularz zgłaszania uwag

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 3/2023

Obowiązuje od 20 września 2023 r.

• Karta aktualizacji nr 3/2023 IRiESD • IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 20 września 2023 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 września 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport z procesu konsultacji IRiESD

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 2/2023

Obowiązuje od 30 sierpnia 2023 r.

• Karta aktualizacji nr 2/2023 IRiESD • IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 30 sierpnia 2023 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 30 czerwca 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 31 lipca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 2/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport z procesu konsultacji IRiESD

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Formularz zgłaszania uwag

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 31 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Formularz zgłaszania uwag

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2023

Obowiązuje od 5 kwietnia 2023 r.

• Karta Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD • IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 5 kwietnia 2023

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 marca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport procesu konsultacji IRiESD

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Projekt karty aktualizacji • Formularz zgłaszania uwag

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2022

Obowiązuje od 6 kwietnia 2022 r.

• Karta Aktualizacji nr 1/2022 IRiESD • IRiESD EC Mielec – tekst jednolity obowiązujący od 6 kwietnia 2022

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2022 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 18 marca 2022 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport procesu konsultacji IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD

Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. w Mielcu, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Niniejsza Instrukcja obowiązuje od dnia 20 lipca 2021 r.

• IRiESD EC Mielec – tekst jednolity

Zakończenie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 2 lipca 2021 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 16 lipca 2021 r. konsultacje projektu Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

• Raport procesu konsultacji IRiESD

Archiwalne wersje Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. dostępne są w siedzibie przedsiębiorstwa.