Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

Oferujemy całoroczne dostawy ciepła wytwarzanego w skojarzeniu dla następujących grup odbiorców:

  • odbiorcy przyłączeni do sieci MPEC Mielec
  • odbiorcy działający w obszarze SSE „Euro-Park” Mielec,
  • odbiorcy działający w obszarze „Mieleckiego Parku Przemysłowego”,
  • gospodarstw ogrodniczych,

 

Jako producent w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa URE Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

  • Koncesja nr WCC/505/1334/U/1/98/JK na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2030 r.
  • Koncesja nr PCC/797/1334/W/3/99/AD na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2030 r.