Instrukcja – Zasady działalności firm obcych w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Poniższe zasady dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska i obowiązują wykonawców realizujących roboty zamówione przez Elektrociepłownię Mielec Sp. z o.o. (EC Mielec), najemców pomieszczeń, terenów, maszyn i urządzeń oraz pracowników Elektrociepłowni Mielec w zakresie ustalonym w instrukcji.

Instrukcja - Zasady działalności firm obcych w EC Mielec - PDF