Najważniejsze wydarzenia w historii EC Mielec

 

 • 1958

  Rozpoczęcie budowy Elektrociepłowni przy WSK „PZL-Mielec”.

 • 1962

  Wstępny rozruch i rozpoczęcie eksploatacji obiektu elektrociepłowni złożonej z dwóch rusztowych kotłów parowych OR-64 i turbin upustowo – kondensacyjnej AP-6 i przeciwprężnej AR-4.

 • 1969

  Rozbudowa elektrociepłowni o trzeci kocioł parowy OR-64.

 • 1978-1984

  Rozbudowa elektrociepłowni o nowy obiekt energetyczny tj. ciepłownię z czterema kotłami wodnymi WR-25

 • 1992

  Wydzielenie Elektrociepłowni z WSK „PZL-Mielec” jako samodzielnego zakładu na pełnym wewnętrznym rozrachunku.

 • 1993

  Utworzenie na bazie istniejącego zakładu Spółki pod nazwą Elektrociepłownia „PZL-Mielec” Sp. z o.o.

 • 1993-2001

  Zmiany własnościowe w Spółce oraz zmiana nazwy na Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

 • 2001

  Nabycie 85,37 % udziałów Spółki przez firmę EETEK Ltd reprezentującą fundusz inwestycyjny DEXIA-FondElec Energy Efficiency and Emissions Reduction Found L.P.

 • 2002-2004

  Zabudowano i oddano do eksploatacji trzeci turbozespół parowy o mocy 20,44 MW wraz z chłodnią wentylatorową oraz układami wyprowadzania mocy cieplnej i elektrycznej. Zmodernizowano pozostałe urządzenia wytwórcze poprzez zastosowanie układów automatyki i monitoringu procesów produkcji.

 • 2010-2011

  Zabudowano i oddano do eksploatacji układ kogeneracyjny w postaci silników spalinowych tłokowych wraz z akumulatorem ciepła. Silniki są zasilane gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 z sieci średnioprężnej. Łączna zainstalowana moc elektryczna dwóch układów jest równa 8,428 MWe. Moc cieplna możliwa do odzyskania z członu ciepłowniczego jest równa 7,176 MWt.

 • 2012-2013

  Kompleksowa wymiana urządzeń odpylających dla wszystkich kotłów. Nowa instalacja odpylania znacząco wpłynęła na zmniejszenie ilości emitowanych do otoczenia pyłów. Zastosowany układ z filtrami workowymi pozwolił na 4 krotne zredukowanie emisji.

 • 2016

  Nabycie 85,37 % udziałów Spółki przez firmę SFW Energia Sp. z o.o. będącą spółką zależną spółki STEAG New Energies GmbH (100 % udziałów).

 • 2017

  Automatyzacja systemu nawęglania kotłów parowych.

 • 2018

  Unowocześnienie technologii przygotowania wody poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody opartej na odwróconej osmozie i elektrodejonizacji.