Akredytowane laboratorium badawcze

EC Mielec posiada laboratorium badawcze, które może świadczyć usługi dla klienta zewnętrznego w zakresie:

Usługi akredytowane

Analiza węgla kamiennego na zawartość:
 • wilgoci przemijającej
 • wilgoci całkowitej z obliczeń
 • wilgoci higroskopijnej
 • wilgoci analitycznej
 • popiołu
 • części lotnych
 • węgla całkowitego C
 • siarki całkowitej
 • ciepła spalania
 • wartości opałowej z obliczeń
 Analiza odpadów paleniskowych- żużel i popiół lotny na zawartość:
 • węgla całkowitego C

Usługi nieakredytowane

Analiza wody:
 • pH
 • przewodność
 • twardość całkowita
 • krzemionka
 • ortofosforany
 • żelazo ogólne