Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. to od wielu lat niezawodny wytwórca i dostawca ciepła oraz energii elektrycznej dla miasta Mielca i miejscowych podmiotów gospodarczych. Spółka działa na terenie i w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

  • Data powstania Spółki: 1993-05-01
  • Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Nr KRS: 0000018849
  • Kapitał zakładowy: 9.994.000 zł

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

L.p.Nazwisko i imięFunkcja
1.Ewa WaßmuthPrezes Zarządu
2.Grzegorz PolakowskiWiceprezes Zarządu
3.Marek MiroszCzłonek Zarządu

Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników.
Struktura własnościowa Spółki przedstawia się następująco:
Lp.FirmaAdres/SiedzibaIlość udziałów
[szt.]
Wysokość udziałów
[zł]
Wysokość udziałów
[%]
1SFW Energia Sp. z o.o.ul. Kopalniana 2
44-100 Gliwice
17158857900085,84
2Gmina Miejska w Mielcuul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
2708135400013,55
3F Inwestycje Sp. z o.o.ul. Mazowiecka 5/13
30-019 Kraków
122610000,61
Razem199889994000100

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1Dr Marek GębskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej
2Anna Hara-SzarekZastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3Bernard BarteczkoSekretarz Rady Nadzorczej

Udziały w spółkach zależnych:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada udziały w następujących podmiotach (stan na 31.12.2021 r.):

Lp.Nazwa podmiotuUdział w kapitale
podmiotu [%]
Wartość nominalna
udziałów [zł]
1EUROKOL Sp. z o.o. w Mielcu10,1718000
2Zakład Utrzymania Ruchu "PZL- Mielec" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej0,012000