Taryfa dla ciepła

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 13 marca 2024 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2024 roku.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2024 r.

.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2024 r. - sprostowanie omyłki pisarskiej

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 15 grudnia 2022 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 11 maja 2023 r.

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 15 listopada 2021 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 r.

.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 1 września 2022 r.

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 24 września 2020 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 listopada 2020 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 listopada 2020 r.

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 29 kwietnia 2019 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019 r.

Taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 31 stycznia 2018 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 marca 2018 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 marca 2018 r.