Usługi

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres usług świadczonych przez wykwalifikowanych pracowników

 • Usługi kompleksowego nadzoru nad eksploatacją węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych c.o. odbiorców ciepła w SSE „Euro-Park” Mielec
 • Usługi remontowe i konserwacyjne węzłów cieplnych i instalacji c.o. odbiorców
 • Usługi laboratoryjne:
  • badanie jakości węgla (wartość opałowa, wilgotność, zawartość siarki i popiołu)
  • badanie jakości wody
  • analiza żużla paleniskowego
 • Wykonawstwo sieci ciepłowniczych
 • Doradztwo techniczne

Oferujemy także