Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • produkcja ciepła,
 • przesył i dystrybucja ciepła,
 • obrót i dystrybucja energii elektrycznej
 • działalność remontowa,
 • działalność pozaprodukcyjna na rzecz Spółki,
 • działalność usługowa.


W związku z prowadzoną działalnością zgodnie z Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. posiada koncesje na:

 • Koncesja nr WCC/505/1334/U/1/98/JK na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2030 r.
 • Koncesja nr WEE/96/1334/N/1/2/2000/MS na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r.
 • Koncesja nr DEE/81/1334/W/OKR/2008/MG na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r.
 • Koncesja nr OEE/526/1334/W/OKR/2008/MG na obrót energią elektryczną na okres do 31 grudnia 2030 r.
 • Koncesja nr PCC/797/1334/W/3/99/AD na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2030 r.

 

Decyzja o wyznaczeniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-30(21)/2012/1334/KF, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 listopada 2018 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy – Prawo energetyczne.

Decyzja o wyznaczeniu OSDn - dokument PDF

Zmiana decyzji o wyznaczeniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.4711.33.7.2017.2018.DSł, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2030 r.

Zmiana decyzji o wyznaczeniu OSDn - dokument PDF