Dane techniczne

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja i dystrybucja ciepła (gorącej wody do celów technologicznych, c.w.u. i c.o.) oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

 • łączna zainstalowana moc cieplna – 160,135 MWt
 • łączna zainstalowana moc elektryczna – 33,720 MWe
 • łączna osiągalna moc elektryczna – 33,212 MWe

Elektrociepłownia Mielec posiada trzy obiekty energetyczne:

 • obiekt Elektrociepłowni „EC” – z trzema kotłami parowymi typu OR-64 i dwoma turbozespołami
 • obiekt Ciepłowni „C-II” z dwoma kotłami wodnymi typu WR-25
 • kogeneracyjny układ gazowy z dwoma silnikami gazowymi i akumulatorem ciepła

Urządzenia wszystkich obiektów połączone są magistralą ciepłowniczą i elektryczną, umożliwiając tym samym ich pełną współpracę.

 

Parametry głównych urządzeń energetycznych

 

Obiekt Elektrociepłownia „EC”

G2 - turbozespół przeciwprężny

 • Nominalny przepływ pary świeżej - 35,6 t/h
 • Moc znamionowa generatora - 4 MWe
 • Napięcie znamionowe generatora - 6,3 kV

G1 - turbozespół kondensacyjno-upustowy

 • Nominalny przepływ pary świeżej - 115 t/h
 • Maksymalny przepływ pary z upustu regulowanego - 102 t/h
 • Maksymalny przepływ pary wyjściowej (kondensacja) - 35,03 t/h
 • Moc znamionowa generatora - 20,44 MWe
 • Napięcie znamionowe generatora - 11 kV

Kocioł parowy OR-64

 • Moc nominalna - 37,5 MWt
 • Wydajność nominalna - 50 t/h
 • Ciśnienie maksymalne - 4 MPa
 • Maksymalna temperatura pary świeżej - 450°C

 

Obiekt Ciepłownia „C-II”

Kocioł wodny WR-25

 • Moc osiągalna - 20 MWt
 • Ciśnienie maksymalne - 2 MPa
 • Temperatura nominalna wody - 155°C

 

Obiekt Elektrociepłownia EC-III

Akumulator ciepła

 • Objętość całkowita - 2100 m3
 • Objętość robocza - 1800 m3
 • Temperatura wody gromadzonej w akumulatorze (max) - 95°C (98°C)
 • Przepływ wody grzewczej podczas ładowania/rozładowania - 30-280 m3
 • Max tempo ładowania/rozładowania - 15 MW/h

Silniki gazowe GE Jenbacher

 • Typ - JMS 624 GS-N.LC(TSTC)
 • Ilość - 2
 • Łączna moc elektryczna - 9,280 MWe
 • Łączna moc cieplna - 7,635 MWt
 • Sprawność elektryczna - 45,7%
 • Sprawność cieplna - 40,6%
 • Sprawność łączna - 86,3%