Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2022 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny98,1%
Gaz ziemny1,9%

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2022 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,5632,1830,9010,1520,000
Gaz ziemny0,2380,0000,2940,0000,000
RAZEM0,5542,1250,8840,1480,000

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2022 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny99,6%
Gaz ziemny0,4%

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2022 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4171,6850,7040,1170,000
Gaz ziemny0,2380,0000,2940,0000,000
RAZEM0,4161,6770,7030,1160,000