Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2023 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny41,6%
Gaz ziemny58,4%

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2023 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,6122,0000,7630,1470,000
Gaz ziemny0,2420,0000,3250,0000,000
RAZEM0,3590,6330,4640,0470,000

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2023 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny74,7%
Gaz ziemny25,3%

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2023 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,3991,3280,5100,0970,000
Gaz ziemny0,2420,0000,3250,0000,000
RAZEM0,3590,9920,4640,0730,000