Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-35(6)/2015/1334/VA/MKo2 z dnia 15 grudnia 2015 r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla energii elektrycznej.

Zmiana taryfy, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

Pobierz dokument w formacie PDF