Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-2(7)/2016/1334/VB/JPi1 z dnia 29 lutego 2016 r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla energii elektrycznej.

Zmiana taryfy, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

Pobierz dokument w formacie PDF