Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zmiana taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 marca 2024 r., znak pisma OKR.4211.6.2024.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Zmiana taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.