Komunikat dla odbiorców energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210).

Zgodnie z ustawą Elektrociepłownia Mielec będzie mogła stosować w II półroczu 2019 r. cenę za energię elektryczną w wysokości obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018r., dla tych odbiorców, którzy potwierdzą stosownym oświadczeniem, że są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). Oświadczenie to należy dostarczyć do EC Mielec terminie do 27 lipca 2019r..

Pobierz wzór oświadczenia - dokument w formacie PDF