Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2018 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny52,4%
Gaz ziemny47,6%

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2018 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,6682,4540,9780,2090,000
Gaz ziemny0,2370,0000,2940,0000,000
RAZEM0,4110,9930,5710,0850,000

 


 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2018 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny79,7%
Gaz ziemny20,3%

 

 

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2018 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4311,6130,6420,1380,000
Gaz ziemny0,2370,0000,2940,0000,000
RAZEM0,3901,2740,5690,1090,000