Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2019 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny51,8%
Gaz ziemny48,2%

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2019 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,6062,1090,9000,1540,000
Gaz ziemny0,2340,0000,3110,0000,000
RAZEM0,3760,8050,5360,0590,000

 


 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2019 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny79,6%
Gaz ziemny20,4%

 

 

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2019 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4241,5150,6430,1110,000
Gaz ziemny0,2340,0000,3110,0000,000
RAZEM0,3841,1940,5730,0880,000