Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2017 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny52,9%
Gaz ziemny47,1%

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2017 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,6502,6371,0070,2340,000
Gaz ziemny0,2340,0000,3100,0000,000
RAZEM0,4051,0850,5970,0960,000

 


 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2017 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny80,0%
Gaz ziemny20,0%

 

 

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2017 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4301,7800,6780,1570,000
Gaz ziemny0,2340,0000,3100,0000,000
RAZEM0,3891,4070,6000,1240,000