Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r., znak pisma OKR-4211-21(12)/2016/1334/VI/EŚ. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.20.4.2017.1334.VII.JPi1 z dnia 14 grudnia 2017 r.  w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 r. - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w zakresie stawki jakościowej

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-4(7)/2017/1334/VIA/EŚ z dnia 13 maja 2017 r. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki, zmiana taryfy obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2017 r. - dokument w formacie PDF