IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 3/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 września 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 września 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe