Archiwum kategorii: Energia elektryczna

Komunikat dla odbiorców energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210).

Zgodnie z ustawą Elektrociepłownia Mielec będzie mogła stosować w II półroczu 2019 r. cenę za energię elektryczną w wysokości obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018r., dla tych odbiorców, którzy potwierdzą stosownym oświadczeniem, że są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). Oświadczenie to należy dostarczyć do EC Mielec terminie do 27 lipca 2019r..

Pobierz wzór oświadczenia - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej okresu obowiązywania oraz stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2019.JPi1 z dnia 23 maja 2019 r.  w części dotyczącej zmiany okresu obowiązywania taryfy do 31 grudnia 2019r.,   stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2019

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 31.01.2019 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 15.02.2019 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr 1/2019 IRiESD.

Nowa taryfa dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 88/2015 z dnia 31-07-2015 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013, poz. 1200) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Taryfa Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF z dnia 30 lipca 2015 r.

Pobierz dokument w formacie PDF