IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2024

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 7 maja 2024 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 7 czerwca 2024 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 11 czerwca 2024 r. Kartę Aktualizacji nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe