TRWAJĄ ANALIZY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM DEKARBONIZACJI

EC Mielec prowadzi zapowiadane analizy związane z alternatywnymi wobec węgla źródłami ciepła dla Mielca. Wdrożenie programu dekarbonizacji jest niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy.

Do Urzędu Miasta został złożony wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dla jednego z wariantywnych źródeł branych pod uwagę, tj. instalacji produkującej energię z paliwa na bazie odpadów nienadających się do recyklingu. – Procedura ta jest wyłącznie elementem analiz formalno-prawnych, środowiskowych i nie należy jej utożsamiać z podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji w sprawie inwestycji. Ponad 10 lat temu spółka posiadała wydaną decyzję środowiskową na tego typu inwestycję. Ostatecznie jednak nie rozpoczęto realizacji projektu – mówi Marek Mirosz, Członek Zarządu EC Mielec.

Wiążące decyzje w sprawie programu dekarbonizacji zapadną w II kwartale 2025 roku. Do tego czasu trwać będą analizy finansowe, środowiskowe, formalno-prawne związane m.in. z wykorzystaniem silników gazowych, biomasy, geotermii, RDF-u czy miksu paliw.

– Określone rozwiązania będą przedmiotem konsultacji. Jednak już na etapie analiz, do tworzenia programu dekarbonizacji chcemy zaprosić przedstawicieli urzędu miasta, dystrybutora ciepła, strony społecznej, kluczowych odbiorców ciepła w Mielcu. Z inicjatywą powołania takiego zespołu zwróciliśmy się kilkukrotnie do władz Mielca na przełomie kwietnia i maja 2024 roku. Jednocześnie dla podkreślenia otwartości na merytoryczny, konstruktywny dialog  w celu wdrożenia niezbędnego procesu dekarbonizacji, w maju br. zawiesiliśmy postępowanie środowiskowe.– mówi Marek Mirosz.

Dekarbonizacja jest ważnym wyzwaniem dla miasta i elektrociepłowni. Ze względu na obowiązujące przepisy, do 2030 roku EC musi ograniczyć emisję do powietrza o niemal 70%. W przeciwnym razie spółce grożą kary finansowe i zamknięcie zakładu. Odejście od węgla jest niezbędne także dla zachowania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego przez miejską sieć. Jego utrata już w 2028 roku skutkować będzie zakazem przyłączania się do sieci ciepłowniczej oraz brakiem możliwości pozyskiwania środków finansowych przez miasto na modernizację i rozbudowę sieci.