Plan Ograniczeń poboru energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje, że zatwierdzony i uzgodniony został z PGE Dystrybucja S.A. plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Przypominamy odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy, których dotyczy niniejszy plan są informowani indywidualnie o dopuszczalnych  wartościach poboru mocy w danym stopniu zasilania.

• Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.