Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie projektu zmian wynikało z konieczności uwzględnienia nowych regulacji prawnych.  

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją zmiany instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.