Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.4.2023.EŚ z dnia 9 marca r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Decyzją Zarządu Spółki Zmianę taryfy wprowadza się do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od 1 kwietnia 2023 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.