Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje o wdrożeniu od dnia 1 kwietnia 2023 r. nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W związku z powyższym od dnia przeprowadzenia remuneracji, komunikacja z Elektrociepłownią Mielec Sp. z o.o. w zakresie PPE będzie stosowana tylko w nowym formacie, w tym również w zakresie spraw rozpoczętych i nie zakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu kodów PPE.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE, umożliwiający ustalenie nowego kodu w standardzie GS1.

Struktura kodu PPE GS1 dla Elektrociepłowni Mielec Sp. o.o. będzie następująca:

5905523461S1S2S3S4S5S6S7K

gdzie:
    590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1,
    5523461  – numer Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w Systemie GS1,
    S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE, S1 – S7 są cyframi od 0 do 9,
    K – cyfra kontrolna

Nowe numery PPE będą widoczne na fakturach wystawianym naszym Odbiorcom.