IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 marca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 5 kwietnia 2023 r. Kartę Aktualizacji  nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe